Om Zapit og våre moduler

Xplorit AS har siden 2017 hatt en målsetning om å utvikle et komplett system for alle som jobber innenfor vann og avløpsbransjen.


Modulene som er gjort tilgjengelig i Zapit har blitt testet og utviklet sammen med aktører i bransjen over flere år, og fokuset har hele tiden vært på å standardisere og forenkle måten oppdrag dokumenteres. I en hverdag hvor kravet til god dokumentasjon har blitt en større del av jobben som utføres har vi sett at det er behov for et standardisert rapporteringssystem.


Vi har sett at mer av dokumentasjonsarbeidet kan fullføres sammen med oppdraget slik at etterarbeidet blir til et minimum, og uten at det blir en økt belastning for operatørene. På denne måten frigis kapasitet hos administrator/prosjektleder, noe som gir mulighet for å fremskynde faktureringen og på sikt er med på å bedre både inntjening og likviditet.


Med Zapit har vi utviklet et system som sparer tid samtidig som det forenkler og kvalitetssikrer dokumentasjonsflyten. Enten det er snakk om rapport fra rørinspeksjon, spyling eller tømming av fett- og oljeutskillere m.m.


Vi kan trygt si at systemet er utviklet av bransjen, for bransjen

Xplorit AS

Bjorhaugslettå 34
4365 Nærbø

E-post: post@zapit.no
Telefon: 40 00 96 60

Facebook

Thomas Austbø
Salg og support
+47 91351773
thomas@xplorit.no