Zapit

Zapit moduler

Zapit er et feltverktøy utviklet spesielt for vann og avløpsbransjen. Nedenfor kan du se hvilke moduler som for øyeblikket er aktive, vi vil fortløpende legge til flere moduler.

Skulle dere ha behov for kundetilpassede rapporter/moduler er det bare å ta kontakt med oss. Systemet er bygget på en fleksibel plattform og har store tilpasningsmuligheter.

Rørinspeksjon

Fullverdig rapporteringsverktøy for stikkledninger innendørs og utenomhus. Systemet bygger på håndboken fra RIN, T25:2012 og 234:2018. Mulighet for å lage skisser, importere dokumenter, ta bilder og legge til video. Rapporten genereres som en HTML og sendes til kunden på epost etter endt oppdrag. Kunden har mulighet for å spille av video fra rapport, evt. laste ned rapport som PDF og laste ned video lokalt på PC/Mac. Perfekt for alle typer oppdrag knyttet til kartlegging, sluttkontroll og tilstandsvurdering av rør.

 • Standard oppsett for inspeksjon av stikkledninger basert på T25:2012
 • Automatisk generering av tekst fil for import til Gemini
 • Rapportering i sanntid. Rapporten kan sendes så fort operatøren har avsluttet oppdraget
 • Kan benyttes i forbindelse med sluttdokumentasjon av rørfornyingsprosjekter
 • Mulighet for å legge til støttedokumenter som rutiner, prosedyrer og forskrifter
 • Mulighet for å legge til skisser, bilder og video
 • Enkelt og brukervennlig grensesnitt
 • Kan benyttes på telefon og nettbrett med Android
 • Automatisk generering av rapporter med observasjoner og grafikk iht. T25:2012 og 234:2018
 • Rapporter med bilde og video lagres automatisk i skyen og blir tilgjengelig hos administrator i sanntid

Perfekt for å lage standardiserte rapporter ved tømming av fettutskiller, slamtanker, oljeutskiller etc. Avfallet som registreres i rapporten logges i slamtømmemodulen på en slik måte at administrator enkelt kan ta ut rapport på kunde, fraksjon, dato etc. Dette sikrer nødvendig sporbarhet av avfallet som er tatt med fra kunde.

 • Mulighet for å lage standardiserte rapporter for slamtømming
 • Full kontroll på avfall og nedstrømsløsninger
 • Mulighet for å ta ut detaljert avfallsrapport
 • Enkelt og brukervennlig grensesnitt
 • Kan benyttes på telefon og nettbrett med Android
 • Automatisk generering av rapporter
 • Rapporter med bilde og video lagres automatisk i skyen og blir tilgjengelig hos administrator i sanntid

Slamtømming

Avtaleoppdrag

Verktøy som forenkler rapportering og administrering av faste/repeterende oppdrag. Administrator legger inn informasjon på en unik kode som festes på objektet. Når operatøren kommer til objektet som skal slamsuges/spyles, skannes koden og den forhådsutfylte informasjonen kommer frem på skjermen. Alt operatøren trenger å gjøre er å fylle ut en forhåndsdefinert sjekkliste og hvor mye avfall som er tatt med. Rapporten sendes automatisk ut til kunde og neste oppmøte oppdateres automatisk hos administrator. På denne måten forenkles hverdagen til operatøren og oversikten til administrator er alltid oppdatert.

 • Administrere faste oppdrag
 • Full kontroll på arbeidet som er utført og når neste oppdrag er planlagt
 • Mulighet for å legge inn detaljert informasjon knyttet til oppdraget
 • Unik kode for hvert objekt
 • Driftsrapport basert på forskrift for tømming og rengjøring av fett- og oljeutskillere
 • Standardisert sjekkliste forenkler rapport arbeidet
 • Kunde har mulighet for å sjekke neste tømming/oppdrag ved å skanne koden på objektet
 • Avfall registreres, og gir mulighet for å ta ut detaljerte rapporter
 • Rapport sendes automatisk til kunde etter endt oppdrag. Reduserer administrasjonsarbeidet betraktelig

Overvåker daglig arbeidstiden til alle ansatte iht. arbeidsmiljøloven og lokale avtaler og overenskomster. Sender ut daglige rapporter med status og evt. avvik knyttet til arbeidstid. Nyttig verktøy for å planlegge ressurser ut fra tilgjengelige timer samt redusere risikoen for avvik. Kontroll med arbeidstid er utviklet med bakgrunn i AML kap. 10

 • Reduserer faren for avvik knyttet til arbeidstid
 • Daglige rapporter gir god oversikt over tilgjengelig arbeidstid i tiden fremover, samt mulighet for å sette i verk korrigerende tiltak
 • Mulighet for integrasjon mot flere elektroniske timelister med åpen API
 • Mulighet for å skreddersy løsning iht. lokale avtaler og overenskomster

Kontroll med arbeidstid

Bestill Zapit til din bedrift

Fyll ut skjemaet og vi kommer tilbake til deg. Det er viktig du krysser av hvilke moduler du kan være interessert i.

Noen spørsmål? Ring 40 00 96 60

Parturient. Cupiditate eum hendrerit platea neque ornare sagittis nunc ultricies provident tristique, rhoncus, viverra, facilisi tempora occaecat morbi nunc incididunt nullam nam, neque euismod lorem vulputate nobis. Dicta consectetuer, mollitia, voluptatem facere, magnam taciti lacinia.

Espen Tjøstheim Eik

Våre kunder
SJT Miljø logo3
JTR Gruppen logo
EK Rørinspeksjon logo
Olimb logo
Rull til toppen